“ชีร่าไทยแลนด์ (CHIRA Thailand) เครื่องสำอางเพื่อคนไทย ความสวยต้องมาก่อน”

CHIRA THAILAND (ชีร่า ไทยแลนด์)
ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 1800700202235 ก่อตั้งขึ้นในปี 2020 โดยคุณจิราพัชร สุขแก้ว(ใหม่) เริ่มต้นธุรกิจด้วยการจัดจำหน่ายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและผิวกาย
ด้วยความเชี่ยวชาญและชำนาญ ในการคัดสรรประเภทสินค้า จัดหาวัตถุดิบ และรวมถึงสถานที่ผลิต ซึ่งทางบริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยในการบริโภค
และได้รับการรองรับคุณภาพในการผลิตจากหน่วยงาน องค์กร มาตรฐานสากลทั้งสิ้น บริษัทฯ จึงได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายได้หลากหลายขึ้น และขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง