Z
ความรู้ออนไลน์, เคล็ดลับผิวสวย

DBD Verified คืออะไร ทำไม​ chirathailand.com จึงได้รับเครื่องหมายนี้

เครื่องหมาย DBD Verified คือ เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ออกให้แก่ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ประสงค์จะได้รับเครื่องหมาย DBD Verified โดยจดทะเบียนและมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และแสดงว่าเว็บไซต์นั้น ๆ มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ e-Commerce ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จำแนกเครื่องหมาย DBD Verified 3 ระดับ คือ Silver, Gold และ Platinum ดังนี้

1. ระดับดี DBD Verified Silver จะออกให้แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยผ่านคุณสมบัติ เช่น จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และได้รับเครื่องหมาย DBD Registered จัดส่งงบการเงินติดต่อกัน (กรณีเป็นนิติบุคคล) รวมทั้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

2. ระดับดีมาก DBD Verified Gold จะออกให้แก่ผู้ที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะที่เป็นนิติบุคคล โดยผ่านคุณสมบัติ เช่น จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 1 ปี จัดส่งงบการเงินติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี รวมทั้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจฯ

3. ระดับดีเด่น DBD Verified Platinum จะออกให้แก่ผู้ที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะที่เป็นนิติบุคคล โดยผ่านคุณสมบัติ เช่น จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 2 ปี จัดส่งงบการเงินติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีคุณสมบัติอื่น ได้แก่ เว็บไซต์ได้รับเครื่องหมาย DBD Verified ระดับ Gold ต่อเนื่อง 2 ปี และกรณีที่ไม่ได้รับเครื่องหมาย DBD Verified ระดับ Gold หรือ ได้รับเครื่องหมายฯ ต่อเนื่อง ไม่ครบ 2 ปีจะได้รับพิจารณาเป็นรายกรณี เช่น ธุรกิจได้รับการรับรอง หรือรางวัลด้านการบริหารจัดการจากสมาคม/หน่วยงาน รวมทั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจฯ เป็นต้น

** เครื่องหมาย DBD Verified จะมีความน่าเชื่อถือในระดับที่สูงกว่า DBD Registed

อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

2Q==

พูดง่ายๆ ก็คือ เครื่องหมาย DBD Verified เป็นเครื่องหมายความน่าเชื่อถือของเวปไซด์นั้นๆ ซึ่งเว็บไซด์นั้นจะต้องมีการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาก่อนในขั้นแรก เพื่อให้ได้เครื่องหมาย DBD Registed ก่อนในการยืนยันตัวตนของเว็บไซด์ ถึงจะมีสิทธิ์ขอใช้เครื่องหมาย DBD Verified ในระดับต่าง ได้ (Silver, Gold, Platunum) โดยเว็บไซด์ที่ได้เครื่องหมาย DBD Verified ก็หมายความว่าได้รับเครื่องหมาย DBD Registed แล้วโดยปริยาย แต่ในการขอ DBD Verified นั้นไม่ใช่ว่าทุกเว็บจะขอได้ หรือขอแล้วจะผ่านเกณฑ์ทุกเว็บไซด์ โดยการขอนั้นเว็บไซด์นั้นๆ ต้องมีคุณสมบัติที่ละเอียดตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุ ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ระบุทุกหัวข้อเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดในการซื้อขายแล้วนั่นเอง เช่น เว็บไซด์จะต้องมีนโยบายต่างๆ ที่ชัดเจน แน่นอน เช่น จะต้องมี

– นโยบายคุ้มครองผู้บริโภค
– นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
– ขั้นตอนการซื้อขาย
– ขั้นตอนการชำระเงิน
– วิธีการชำระเงินที่แน่นอน
– นโยบายความปลอดภัยข้อมูลของผู้ซื้อ
– ฯลฯ

จึงยิ่งทำให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าซื้อสินค้าเว็บนั้นๆ แล้วจะได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพ และมีการรับประกันสินค้า

Z

ที่สำคัญเครื่องหมาย DBD Verified นี้มีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ได้รับเครื่องหมาย และต้องมีการต่ออายุทุกปี นั้นยิ่งหมายความว่าผู้บริโคภมั่นใจได้ 100% ในการซื้อขาย เพราะถ้าเว็บนั้นมีรายะเอียดไม่ครบหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ตรงตามคุณสมบัติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก็อาจจะไม่อนุญาติให้ใช้เครื่องหมายได้

เลือกซื้อสินค้าผ่านเว็บไซด์ครั้งต่อไปลองมองหาเครื่องหมายนี้ในเว็บไซด์ที่สนใจนะคะ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการช้อปปิ้งจ้า โดยเว็บไซต์ chirathailand.com มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเครื่องหมาย DBD Verified ระดับ Silver ที่เป็นระดับสูงสุดของเว็บไซด์ในนามบุคคลค่ะ ฉะนั้นซื้อของจาก chirathailand.com มั่นใจได้ 100%

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *